ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor CAM 2D Engraving

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
6-7 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
10-11 พ.ย. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา