ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Nesting Utilities

หลักสูตร การจัดเรียงชิ้นงานเพื่อการผลิตด้วย Nesting Utilities

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร การจัดเรียงชิ้นงานเพื่อการผลิตด้วย Nesting Utilities สอนการใช้โปรแกรมช่วยจัดเรียง (Nest) ชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ให้เสียเศษน้อยที่สุด ด้วยโปรแกรมเสริม Nesting Utilities ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมของโปรแกรม Inventor โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะสอนเวิร์กโฟลว์การใช้งานและการตั้งค่าพารามิเตอร์ในโปรแกรม เพื่อให้การจัดเรียงชิ้นงานให้ได้ประสิทธิ์ภาพมากที่สุด

 เนื้อหาของหลักสูตร

  • อินเตอร์เฟสการใช้งาน Nesting Utilities ใน Inventor
  • การเตรียมไฟล์ของชิ้นงานเพื่อนำมาจัดเรียน (Source File)
  • การเลือกใช้และการตั้งค่าวัสดุสำหรับจัดเรียงชิ้นงาน (Material)
  • การใช้โปรแกรมช่วยจัดเรียงชิ้นงาน (Nesting Study)
  • การส่งข้อมูลออกเพื่องานผลิตและรายงานการจัดเรียง (Output Data)
  • การตั้งค่า Nesting Design Utilities (Nesting Reference)

 หลักสูตรนี้เหมาะกับ

วิศวกรออกแบบ วิศวกรเครื่องกล เจ้าหน้าที่ผ่ายผลิตหรือผู้ที่สนใจในการจัดเรียงชิ้นงานเพื่อตัดด้วยคอมพิวเตอร์

 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ระดับขันใช้งานจริง หรือผ่านการอบรมในหลักสูตร Inventor Essentials มาก่อน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 7,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา