ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor Nesting Utilities

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
26 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 6 0
22 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา