ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor Die Design (แม่พิมพ์โลหะ)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
1-2 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา