ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II

หลักสูตร Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร “Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II” เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Part I โดยเนื้อหาจะสอนการสร้างงานนำเสนอแบบภาพนิ้ง แบบ Realistic Image สร้างภาพฉาย Exploded View ใน Drawing และแอนิเมชันขั้นตอนการประกอบ หรือถอด (Exploded) บันทึกเป็นไฟล์ VDO (WMV File) ด้วยฟังก์ชัน Inventor Presentation รวมถึงเรียนรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน iCopy ในการออกแบบเทมเพลตแผงกระจก (iCopy Template) เวิร์กโฟลว์การออกแบบอุปกรณ์ด้วยวิธี Top Down Design 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การสร้างงานนำเสนอด้วย Inventor Presentation
 • การสร้างภาพนิ่ง Realistic Image ด้วย Ray Trancing
 • การสร้าง Exploded View แสดงการประกอบแผงและติดตั้งแบบรูปภาพ
 • การสร้างภาพฉาย Exploded View ใน Drawing ทั้ง Isometric และ Perspective
 • การสร้างแอนิเมชันการประกอบและติดตั้ง (Animation)
 • การออกแบบแผงกระจกด้วยฟังก์ชัน iCopy
 • การออกแบบ Bracket และอุปกรณ์ด้วยวิธี Top-Down Design 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร “Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I” หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการออกแบบด้วยหลักการ Top-Down Design ทั้งงาน Part และ Assembly ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา