ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
22-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
3-6 ก.ย. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา