ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced

หลักสูตร Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced” จะสอนการออกแบบและเขียนโมเดลแผ่นคลี่หรืองานโลหะแผ่น Sheet Metal ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor ซึ่งมีเนื้อหามุ่งเน้นที่การทความเข้าใจพารามิเตอร์ที่สำคัญของ Sheet Metal Rule เพื่อกำหนดูปแบบในการสร้าง Sheet Metal Parts และขนาดเมื่อสร้างแผ่นคลี่สำหรับงานผลิต เพื่อนำไปสร้าง Template Part สำหรับเริ่มทำงาน การลดเวลาในการออกแบบงานประกอบของแผ่นคลี่ด้วยการนำเทคนิคการเขียนโมเดลแบบ Multi-Solid และหลักการการออกแบบวิธี Top – Down Design มาประยุกต์ใช้ รวมถึงคำสั่งหรือเครื่องมือที่จะช่วยในการออกแบบทำได้ง่ายและถูกต้องมากขึ้น โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการทำตาม (Step by Step) และการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการใช้คำสั่งและเครื่องมือของโปรแกรมในการออกแบบชิ้นงาน

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การสร้างเทมเพลตสำหรับออกแบบ Sheet Metal Design
 • เทคนิคการออกแบบและเขียนโมเดลด้วยวิธี Top – Down Design
 • การออกแบบงานประกอบแผ่นโลหะด้วยเทคนิค Multi-Solid Part
 • เทคนิคการเขียนโมเดลด้วยวิธีการแปลง Solid Part เป็น Sheet Metal Part
 • การตั้งค่ารอยพับ Bend และ Conner Option
 • การจัดลำดับรอยพับและสร้างรอยพับเพิ่ม
 • การสร้าง Punch Tools สำหรับ Sheet Metal Part
 • การสร้างเส้นตัดบนผิว Solid ด้วยคำสั่ง Laser Mark
 • การจัดการความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างไฟล์
 • การคัดลอกงานด้วย Design Assistance และ iLogic Design Copy
 • เครื่องมือช่วยจัดการไฟล์ Inventor Task Scheduler

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Sheet Metal Design หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการออกแบบและเขียน Sheet Metal Part ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา