ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling

หลักสูตร Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

            หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของโปรแกรม Autodesk Inventor CAM การใช้งานเครื่องมือต่างๆ การกำหนดแกนอ้างอิง การสร้าง Stock การเลือก Tool การเลือก Holder การกำหนดระยะค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ Machine การกำหมดเส้นทางเดินของมีดกัดการสร้างเส้นเดินเข้าออกของมีดกัดการจำลองรูปแบบการกัดชิ้นงานและการเรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักร ซึ่งจะใช้ร่วมกับโปรแกรม HSM ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดมากับตัวโปรแกรม Autodesk Inventor CAM เพื่อช่วยในการปรับแต่ง G-code รวมถึงการดาวน์โหลด Post Process เพิ่มเติมจากเว็บไซด์ Autodesk

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous
 • การเตรียมชิ้นงานเพื่อใช้ในงาน CNC
 • การสร้าง Tool Library และ การเลือกเครื่องมือสำหรับกัดชิ้นงาน
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง Inventor CAM 5 Axis Operation
 • การแก้ไข Solid model ในโหมด CAM
 • ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม Simulation
 • การสร้างภาพรวมของโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับผู้ควบคุมเครื่อง CNC
 • การดาวน์โหลด Post Process เพิ่มเติมจากเว็บไซด์ Autodesk
 • เรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักรโดยใช้รวมกับโปรแกรม HSM ที่มีมากับโปรแกรม Inventor CAM

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ผู้ใช้ควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor, Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling,Autodesk Inventor CAM 3D Milling เพื่อที่จะแก้ไขชิ้นงานและผู้ใช้ควรมีทักษะเครื่องมือเครื่องจักร CNC เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจโปรแกรม Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 15,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 28,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา