ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
10-12 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 สมุทรปราการ Room 1 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา