ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAM 2D Engraving

หลักสูตร Autodesk Inventor  CAM 2D Engraving

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Inventor CAM 2D Engraving” จะสอนหลักการกัดวัสดุด้วยการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกระบวนการกัดชิ้นงานในรูปแบบ 2มิติ ตามลายเส้นของตัวหนังสือที่จะมาช่วยลดเวลาในการทำงานของมนุษย์ได้เร็วและลดขอผิดพลาดที่น้อยลง และจะช่วยให้ชิ้นงานที่ได้นั้นมีคุณภาพสูงมากขึ้น ในระหว่างเรียนผู้เรียนจะได้ลองใช้เครื่องมือในการจำลองการกัดและมีตัวอย่างกรณีศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการของโปรแกรมได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช่กับการทำงานจริงให้มากที่สุด  การกัดชิ้นงานที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์กำลังกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ง่ายไปยังการผลิตดิจิทัลสำหรับผู้ผลิตผู้ประดิษฐ์และนักออกแบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานที่มีอยู่หรือเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนเพื่อการขาย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การใช้อินเตอร์เฟสในงาน Engraving กัดลาย
 • การคำนวณหาความเร็วรอบและความเร็วเดิน(Feed)
 • เริ่มต้นใช้งาน Autodesk Inventor Engraving
 • การตั้งค่าด้วยคำสั่ง Setups
 • การตั้งค่า Stock
 • การใช้งานคำสั่ง Engraving ในการกัดลาย
 • การเลือกใช้ Tool
 • การจำลองการกัดชิ้นงานด้วยสภาพแวดล้อมของโปรแกรม
 • เรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักร
 • ทดลองกัดลายจริง (ฝึกปฏิบัติจริง)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการในการกัด (Milling)พื้นฐานมาพอสมควร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา