ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAD Manager Fundamentals (ขั้นสูง)

หลักสูตร Autodesk Inventor CAD Manager Fundamentals(ขั้นสูง)

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

Course Outline

หลักสูตร “Autodesk Inventor CAD Manager Fundamentals” เหมาะผู้ใช้ที่ต้องการจัดการ Inventor อย่างเป็นรับบ ตั้งแต่การจัดการ Inventor Project การ Migrate ไฟล์และ Library เมื่อเปลี่ยนเวอร์ชัน การตั้งค่าการเรียกใช้ข้อมูล และค่าต่างๆของ Application Option รวมถึงการสร้างเทมเพลทสำหรับงาน Part, Sheet Metal Part, Assembly, Presentation และ Drawing รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมเสริม Style Library Manager, Drawing Resource Transfer Wizard ที่ช่วยลดเวลาในการจัดการมมาตรฐานของ Drawing และการใช้ Task Scheduler ที่ทำงานในลักษณะ Batch Task เช่น การ Migrate, Export ไฟล์ครั้งละหลายไฟล์ การสอนจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการลงมือทำ และแทรกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องบ้างเพื่อให้เข้าใจการแก้ปัญหามากขึ้น ทั้งยังมีตัวอย่างปัญหาอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การตั้งค่า Inventor Project ให้เหมาะสมกับองค์กร
 • การ Migrate ข้อมูลของ File และ Library
 • แนวทางการตั้งค่าใน Application Option
 • การสร้างเทมเพท Solid Part และ Sheet Metal Part
 • การสร้างเทมเพท Assembly และ Presentation
 • การสร้างเทมเพท Drawing
 • การใช้โปรแรกมเสริม Task Scheduler ทำ Batch Task เช่น Migrate, Export File หรือ Batch Plot เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผู้ดูแลระบบ Leader หรือ Manager ที่คอยจัดการเรื่องข้อมูล CAD
 • เข้าใจหลักการเขียนโมเดล Part Modeling สร้างงานประกอบ Assembly Design เป็นอย่างดี

หรือต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Inventor ขั้นพื้นฐาน จากทาง Able Academy

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 9,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา