ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Weldment Design

หลักสูตร Autodesk Inventor Weldment Design

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

หลักสูตร Autodesk Inventor Weldment Design สอนการสร้างรอยเชื่อมในโมเดล 3 มิติด้วยฟังก์ชั่น Weldment ซึ่งเนื้อระคลอบคลุมสามกระบวนการหลักคือ กระบวนการ Preparation การเตรียมชั้นงานก่อนสร้างรอยเชื่อม กระบวนการ Weld การสร้างรอยเชื่อมด้วยคำสั่งเฉพาะของฟังก์ชัน Weldment และกระบวนการ Machining การตัดเฉือนชิ้นงานหลังเชื่อม การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทำตัวอย่างหลายๆกรณีศึกษาแบบ Step By Step เช่นการสร้างรอยเชื่อม การหาน้ำหนักของรอยเชื่อม กระบวนการสร้างรอยเชื่อม สภาพแวดล้อมของงานเชื่อม (Preparation, Weld และ Machining) และชนิดของการเชื่อม (Groove & Fillet) เป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตร

  • เรียนรู้การออกแบบรอยเชื่อมด้วยฟังก์ชั่น Inventor Weldment
  • การเตรียมชิ้นงานก่อนสร้างรอยเชื่อม
  • การสร้างรอยเชื่อมด้วยคำสั่ง Weld Beads
  • การเพิ่มสัญลักษณ์รอยเชื่อมใน Assembly
  • การวิเคราะห์ประมาณราคางานเชื่อม 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials to Solid Modeling หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor 2018 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 12,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา