ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAM Advanced Turning

หลักสูตร Autodesk Inventor CAM Advanced Turning

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะสอนหลักการทำงานของโปรแกรม Autodesk Inventor CAM โดยหลักสูตรนี้จะได้เรียนคำสั่งและการตั้งค่าในงานกลึงขั้นสูงเช่น การตั้งค่า Stock การตั้งค่า Tool Turning Face การใช้งานคำสั่ง Turning  Groove และคำสั่ง Turning Thread เป็นต้น ในระหว่างเรียนผู้เรียนจะได้ลองใช้เครื่องมือในการจำลองการขึ้นรูปงานกลึง และมีตัวอย่างกรณีศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการของโปรแกรมได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงให้มากที่สุด

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การตั้งค่าด้วยคำสั่ง Setups ขั้นสูง
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Face ในงานกลึงปาดหน้า
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Profile Outside ในงานกลึงปอก
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Profile Inside ในงานคว้านรู
 • การตั้งค่า Groove ในงานกลึงเซาะร่องขั้นสูง
 • การตั้งค่า Single Groove ในงานกลึงร่องเดียวขั้นสูง
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Part ในงานกลึงตัดขั้นสูง
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Thread งานเกลียว
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Chamfer ในงานกลึงลบคม
 • การ Post Process
 • การจำลองการกลึง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor CAM Turning และเข้าใจการกลึงชิ้นงานและมีพื้นฐานงานกลึงมาพอสมควร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 24,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา