ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAM For Post Processor

หลักสูตร Autodesk Inventor CAM For Post Processor

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

             หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะต้องการเรียนรู้ในการแก้ไขโพสต์ (Post Processor) ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่จะครอบคลุมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพสต์โปรเซสเซอร์การแก้ไขโพสต์โปรเซสเซอร์ ภาพรวม JavaScript (ภาษาของตัวโพสต์ตัวประมวลผล Autodesk) และ ครอบคลุมเชิงลึกของฟังก์ชันเรียกกลับ (onOpen, onSection, onLinearฯลฯ) หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดหลายรูปแบบซึ่งจะจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานกับระบบประมวลผลโพสต์ Autodesk 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพสต์โปรเซสเซอร์
 • การแก้ไขโพสต์โปรเซสเซอร์ Autodesk
 • JavaScript Overview
 • การใช้คำสั่ง NC แบบ Manual NC
 • การแก้จุดบกพร่องตัวประมวลผลโพสต์
 • โพสต์โปรเซสเซอร์แบบหลายแกน
 • การเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ผู้ใช้ควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor CAM และ มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมและมีความรู้ในข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องที่คุณจะสร้างโพสต์โปรเซสเซอร์

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 9,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 20,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา