ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma

หลักสูตร Autodesk Inventor CAM Cutting (Waterjet,Laser,Plasma)

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Inventor  CAM Cutting” จะสอนหลักการในตัดเฉือนวัสดุขั้นสูงด้วยการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกระบวนการตัดเฉือนชิ้นงานโลหะในรูปแบบ 2มิติ ที่จะมาช่วยลดเวลาในการทำงานของมนุษย์ได้เร็วและลดขอผิดพลาดที่น้อยลง และจะช่วยให้ชิ้นงานที่ได้นั้นมีคุณภาพสูงมากขึ้น ในระหว่างเรียนผู้เรียนจะได้ลองใช้เครื่องมือในการจำลองการตัดเฉือน และมีตัวอย่างกรณีศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการของโปรแกรมได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช่กับการทำงานจริงให้มากที่สุด

เครื่องตัดที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์กำลังกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ง่ายไปยังการผลิตดิจิทัลสำหรับผู้ผลิตผู้ประดิษฐ์และนักออกแบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานที่มีอยู่หรือเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนเพื่อการขาย

นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับครูและช่างเทคนิคที่อาจยังใหม่กับเทคโนโลยีและกำลังมองหาแนวคิดเพื่อนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การใช้อินเตอร์เฟสในงาน Cutting
 • ทำความรู้จัก 2D Profile Waterjet ,Laser,Plasma Cutting
 • การคำนวณหาความเร็วตัดให้เหมาะสมกับวัสดุ
 • เริ่มต้นใช้งาน Fusion 360 Cutting
 • การตั้งค่าด้วยคำสั่ง Setups
 • การตั้งค่า Stock
 • การใช้งานคำสั่ง Cutting ในการตัดเฉือน
 • เรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักร
 • ทดลองตัดงานจริง (ฝึกปฏิบัติจริง)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการในการตัดวัสดุพื้นฐานมาพอสมควร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา