ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
18-19 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา