ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I

หลักสูตร ออกแบบชิ้นส่วนทางกลด้วย Inventor Professional พาร์ท I

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน (15 ชั่วโมง)

หลักสูตร “ออกแบบชิ้นส่วนทางกลด้วย Inventor Professional พาร์ท I” จะสอนการสร้างโมเดลชิ้นส่วนทางกล การจับยึดชั่วคราว (Fastener) การจับยึดถาวรด้วยการเชื่อม (Weld) ระบบส่งกำลัง (Power Transmission) และ สปริง (Spring) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor ตามเงื่อนไขการออกแบบ และลักษณะการทำงาน โดยจะสอนการทฤษฎีการออกแบบและการใช้โปรแกรมในการสร้างชิ้นส่วนทางกลแบบต่างๆ และการสร้างรายการผลการวิเคราะห์หรือคำนวณ โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นความเข้าใจในทฤษฎีการออกแบบและการนำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมและการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบชิ้นงาน

เนื้อหาของหลักสูตร

 • อินเตอร์เฟสการออกแบบชิ้นส่วนทางกลด้วย Inventor Professional
 • พื้นฐานการออกแบบทางวิศวกรรม
 • ออกแบบชิ้นส่วนสำหรับการจับยึดชั่วคราว (Fastener) ได้แก่ Bolt และ Pin
 • ออกแบบการจับยึดถาวรด้วยการเชื่อม (Weld)
 • ออกแบบระบบส่งกำลังด้วยเพลา Shaft Design, Shaft Design, Profile (Cylinder, Cone, Polygon), Reliefs, Keyway, Wrench
 • ออกแบบระบบส่งกำลังด้วยเฟือง Gear Design, Gear Design, Spur Gear (Helical Gear, Sun Gear, Planetary Gear) , Worm Gear, Bevel Gear
 • ออกแบบอุปกรณ์ของระบบส่งกำลัง Key, Spline, Bearing, O-ring,

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานขั้นสูงด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor และต้องมีพื้นฐานการออกแบบชิ้นส่วนทางกล

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 7,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา