ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
6-7 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 6 0
12-13 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา