ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ)

หลักสูตร Autodesk Inventor Certified Professional

ระยะเวลาในการอบรม: 5 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk.Inventor.Certified.Professional จะเป็นการอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการรับรองจาก Autodesk ว่าเข้าใจหลักการและสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง (Certified Professional) โดยการสอนจะให้ความสำคัญกับหัวข้อที่สำคัญสำหรับการสอบและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการของโปรแกรมตั่งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง ดังนี้ การใช้ User Interface, การตั้งค่า Project, การสร้าง 2D Sketch, การสร้างโมเดล 3 มิติ (Part Modeling), การสร้างโมเดล 3 มิติขั้นสูง (Part Modeling), การสร้างงานพับโลหะ (Sheet Metal Modeling), การสร้างงานประกอบ (Assembly Modeling), การสร้างงานประกอบด้วยงานเชื่อม (Weldments Assembly), การสร้างภาพถอดประกอบ (Presentation) และ การสร้างแบบสั่งผลิต 2D Drawing

เนื้อหาของหลักสูตร

 • หลักการออกแบบและอินเตอร์เฟสของของโปรแกรม
 • การสร้าง Project สำหรับควบคุมและจัดการไฟล์งานต่างๆในการทำงาน
 • การสร้าง 2D Sketches
 • การกำหนด Constraining และ Dimensioning
 • การสร้างโมเดลและการแก้ไขด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ได้แก่ Extruded, Revolve, Pattern, Hole, Fillet, Chamfer, Shell และ Rib
 • การสร้าง Work Features
 • การสร้างโมเดลด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง ได้แก่ Loft, Sweep และ Emboss
 • การแก้ไขชิ้นงานด้วย Direct Manipulation
 • การสร้างโมเดลด้วยเทคนิค Multi-Body และ iPart
 • การสร้างงานพับโลหะ (Sheet Metal Modeling)
 • การประกอบชิ้นงานด้วย 3D Constraint และ Joints
 • เทคนิคการสร้างงานประกอบขั้นสูง ได้แก่ View Representation, Level of Detail, Design Accelerator และ Shrinkwarp
 • การแก้ไข BOM
 • การสร้างงานโครงสร้าง Frame Design ด้วยฟังก์ชัน Frame Generator
 • การสร้างงานเชื่อมด้วยฟังก์ชัน Weldment
 • การสร้าง Exploded Views
 • การสร้าง 2D Drawing จากโมเดล 3D
 • การแก้ไขรูปแบบของ Drawing

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Autodesk Inventor Essentials และมีประสบการณ์ใช้โปรแกรมไม่น้อยกว่า 3 เดือน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor 2018 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Autodesk Inventor Certificate Professional จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 15,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 28,000 บาท

- สุดคุ้ม ราคานี้รวม ค่าสอบ Autodesk Inventor Certified Professional Exam มูลค่า 4,600 บาท ฟรี

การสอบและกำหนดการสอบ

 - หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วต้องมาทำการสอบอีก 1 วัน ใช้เวลาสอบประมาณ 2-3 ชม.

 - ผู้เรียนสามารถแจ้งวันสอบหลังจากเรียนจบหลักสูตร โดยดูจากตารางสอบ หรือตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

 - ทราบผลสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ ถ้าไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมได้ โดยทำการชื้อ Voucher Retake ใหม่ราคาลด 20 %

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา