ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Advanced Library

หลักสูตร Autodesk Inventor Advanced Library

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน (15 ชั่วโมง)

หลักสูตร “Autodesk Inventor Advanced Library” คือหลักสูตรสอนการสร้าง Library การสร้างชิ้นส่วนมาตรฐาน จาก Inventor Part, iPart หรือ 3D CAD Data อื่นๆ  การจัดการ สร้างและแก้ไข Library ด้วย Content Center Editor การสร้างจุดประกอบอัตโนมัติ (iMate) และการสร้างฟีเจอร์อัตโนมัติ (iFeature) มี โดยจะเน้นให้ทำความเข้าใจจากการทำตัวอย่างในแต่ละหัวข้อแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เกี่ยวกับ Inventor Content Center Library การสร้าง แก้ไข การใช้ Supplier Content Center (Online Library)
 • การสร้างไลบรารี่ของวัสดุ Material Library
 • การใช้ Publish Tools เปลี่ยนไฟล์พาร์ท (Inventor Part หรือ 3D CAD DATA) เป็น Library และ Batch Publish
 • การใช้ Content Center Editor สร้างและแก้ไข Library
 • การสร้าง Library สำหรับฟีเจอร์เฉพาะได้แก่ Structure Shape, Tube & Pipe, Connector Component และ IDF Component
 • การสร้างและการตั้งค่า iPart เพื่อนำเข้าสู้ Library
 • การสร้างฟีเจอร์อัตโนมัติ iFeature สำหรับงานพาร์ทและงานแผ่นพับ (Sheetmetal Part)
 • การสร้างฟีเจอร์อัตโนมัติ iMate ช่วยในการประกอบอัตโนมัติให้กับชิ้นงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือผู้ที่มีพื้นฐานการทำแบบ 2 มิติ ด้วย Inventor ในระดับใช้งานได้จริง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือผู้ที่มีพื้นฐานการทำแบบ 2 มิติ ด้วย Inventor ในระดับใช้งานได้จริง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 12,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา