ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
3-5 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 สมุทรปราการ Room 1 8 0
ผลงานลูกค้าของเรา