ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Die Design

หลักสูตร Autodesk Inventor for Die Design

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วันรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Inventor for Die Design จะสอนการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ  ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor โดยเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมซึ่งมีเนื้อหาคลอบคลุมในส่วนของการนำไฟล์จากโปรแกรมอื่น (3D CAD Data) ทั้งแบบ Solid และ Surface รวมทั้งไฟล์เส้น 2 มิติ เข้ามาแก้ไขด้วย Inventor แล้วสร้างหรือออกแบบแม่พิมพ์โลหะ แบบ 3มิติ โดยหลักการ Top-Down Design โดยอาศัยเทคนิค Assembly Design แล้วจึงสร้าง BOM และงานเอกสาร (Drawing, Document) ที่จะช่วยลดเวลาในการสร้างโมเดลนั้นๆ ด้วยการเรียนที่ให้ผู้เรียนคลิกตาม (Step by Step)เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่ง การทำแบบฝึกเพิ่มประสบการณ์ใช้โปรแกรมและการประยุกต์ความรู้สำหรับใช้ในงานเขียนแบบจริง

เนื้อหาของหลักสูตร

- การออกแบบชิ้นงานโลหะแผ่น ด้วยฟังก์ชั่น Sheete matal Design

- การนำไฟล์จากโปรแกรมอื่นมาแก้ไขและทำงานต่อ

- การออกแบบการวางชิ้นงานบนแผ่น Strip ด้วยโปรแกรม Nesting

-การหาจุดศูนย์กลางของแรงกด

- การสร้าง Punch/Die จากแผ่น Strip ด้วยเทคนิค Top-Down Design

- การสร้าง Die set และชิ้นส่วนที่ใช้บ่อยๆ เก็บไว้ใน Library

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Autodesk Inventor Essentials มาก่อน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา