ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น)

 

หลักสูตร Autodesk Inventor CAM Turning

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk  Inventor  CAM Turning” จะสอนหลักการในการขึ้นรูปวัตถุขั้นสูงด้วยการทำงานของโปรแกรมคำนวณค่าพารามิเตอร์ซึ่งเป็นกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะในรูปแบบทรงกระบอกสมมาตรเป็นหลัก ที่จะมาช่วยลดเวลาในการทำงานของมนุษย์ได้เร็วและลดขอผิดพลาดที่น้อยลง และจะช่วยให้ชิ้นงานที่ได้นั้นมีคุณภาพสูงมากขึ้น ในระหว่างเรียนผู้เรียนจะได้ลองใช้เครื่องมือในการจำลองการขึ้นรูปงานกลึง และมีตัวอย่างกรณีศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการของโปรแกรมได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช่กับการทำงานจริงให้มากที่สุด

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การเลือกใช้อินเตอร์เฟสในงานกลึงและเครื่องมืองานกลึง
 • พื้นฐานงานกลึงการเลือกใช้อินเตอร์เฟสในงานกลึงและเครื่องมืองานกลึง
 • เริ่มต้นใช้งาน Autodesk Inventor CAM Turning
 • การตั้งค่าด้วยคำสั่ง Setups
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Face ในงานกลึงปาด
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Profile ในงานกลึงปอก
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Groove ในงานกลึงเซาะร่อง
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Chamfer ในงานกลึงลบคม
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Single Groove ในงานกลึงร่องเดียว
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Thread ในงานเกลียว
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Part ในงานกลึงตัด
 • การใช้งานคำสั่ง Turning แบบหลายวิธีการขึ้นรูป
 • การจำลองการกลึง
 • การทดลองการใช้เครื่องกลึงชิ้นงานจริง (ภาคปฏิบัติ)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการการขึ้นรูปชิ้นงานมาบ้างและมีพื้นฐานงานกลึงมาพอสมควร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 24,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา