ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ)

หลักสูตร Autodesk Inventor Certified User

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Inventor Certified User จะเป็นการอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการรับรองจาก Autodesk ว่าสามารถใช้โปรแกรม Inventor ในการออกแบบ 3 มิติ ด้วยหลักการ และคำสั่งที่ถูกต้อง โดยการสอนจะให้ความสำคัญกับหัวข้อที่สำคัญสำหรับการสอบและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการขั้นพื้นฐาน ดังนี้ การใช้ User Interface, การตั้งค่า Project, การสร้าง 2D Sketch, การสร้างโมเดล 3 มิติ (Part Modeling), การสร้างงานประกอบ (Assembly Modeling), และ การสร้างแบบสั่งผลิต 2D Drawing ด้วยการเรียนที่ให้ผู้เรียนคลิกตาม (Step by Step) เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่ง การทำแบบฝึกเพิ่มประสบการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ Autodesk Certified User Exam

เนื้อหาของหลักสูตร

 • หลักการออกแบบและอินเตอร์เฟสของของโปรแกรม
 • การสร้าง Project สำหรับควบคุมและจัดการไฟล์งานต่างๆในการทำงาน
 • การสร้าง 2D Sketches
 • การกำหนด Constraining และ Dimensioning
 • การสร้างโมเดลและการแก้ไขด้วย Feature ต่างๆ
 • การสร้าง Work Features
 • การประกอบชิ้นงานด้วย 3D Constraint สำหรับ Assembly
 • การสร้าง Exploded Views
 • การสร้าง 2D Drawing จากโมเดล 3D

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

- ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Autodesk Inventor Essentials และมีประสบการณ์ใช้โปรแกรมไม่น้อยกว่า 1 เดือน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of User จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 22,000 บาท

- สุดคุ้ม ราคานี้รวม ค่าสอบ Autodesk Inventor Certified User Exam มูลค่า 3,000 บาท ฟรี

การสอบและกำหนดการสอบ

 - หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วต้องมาทำการสอบอีก 1 วัน ใช้เวลาสอบประมาณ 2-3 ชม.

 - ผู้เรียนสามารถแจ้งวันสอบหลังจากเรียนจบหลักสูตร โดยดูจากตารางสอบ หรือตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

 - ทราบผลสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ ถ้าไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมได้ โดยทำการชื้อ Voucher Retake ใหม่ราคาลด 20 %

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา