ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Plastic Part Design

หลักสูตร Autodesk Inventor Plastic Part Design

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร “Autodesk Inventor Plastic Part Design” จะสอนการออกแบบชิ้นงานหรือชิ้นส่วนพลาสติก (Plastic Part) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor โดยประยุกต์ใช้คำสั่งสร้าง Solid Modeling (Single Solid และ Multi-Solid) และ Surface Modeling ในการการสร้างโมเดลที่ซับซ้อน (Complex Shape Design) ของงานออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก แล้วเพิ่มคำสั่งที่ถูกพัฒนามาสำหรับงานออกแบบส่วนประกอบต่างๆของชิ้นงานพลาสติกได้แก่การสร้าง Grills,  Bosses, Rests, Rule Fillets, Lips, Hook and Loop Snap Fit และการวิเคราะห์ Draft Analysis โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการทำตาม (Step by Step) และการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการใช้คำสั่งและเครื่องมือของโปรแกรมในการออกแบบชิ้นงาน

เนื้อหาของหลักสูตร

  • เทคนิค Solid Modeling
  • เทคนิค Surface Modeling
  • การประยุกต์ใช้เทคนิค Solid Modeling และ Surface Modeling สำหรับการสร้างโมเดลที่ซับซ้อน Complex Shape Design
  • ฟีเจอร์สำหรับออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก Grills,  Bosses, Rests, Rule Fillets, Lips และ Hook and Loop Snap Fit
  • การวิเคราะห์ Draft Analysis
  • การออกแบบชิ้นงานพลาสติกด้วยเทคนิค Multi-Body Part

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Advance Part หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานขั้นสูงด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม AutoCAD 2018 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา