ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

การออกแบบชิ้นส่วนทางกลด้วย Autodesk Inventor เล่ม 1

รายละเอียดสินค้า : การออกแบบชิ้นส่วนทางกลด้วย Autodesk Inventor เล่ม 1      

ผู้เขียน :  นาย ชนวัฒน์ มีรัตน์

ปี : 2560

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 194 หน้า

ราคา : 320 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 20 ก.ค. 60

หนังสือ “การออกแบบชิ้นส่วนทางกลด้วย Autodesk Inventor เล่ม 1” เล่มนี้เป็นส่วนแรกจะสอนสร้างโมเดลและออกแบบด้วยฟีเจอร์ Bolted Connection, Pined Connection, Shaft, Key, Parallel Spline และ Gear ด้วยเนื้อหาที่จะอธิบายการทำงานของชิ้นส่วน และสูตรการคำนวณที่โปรแกรมใช้ และขั้นตอนการสร้างโมเดลและการคำนวณทีละขั้นตอนพร้อมตัวอย่างให้ผู้อ่านได้คลิกตามเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความชำนาญในการใช้โปรแกรมมากยิ่งขึ้น

 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

  • การยึดชิ้นงานด้วยสลัก
  • การยึดชิ้นงานด้วยโบลท์
  • การออกแบบเพลา
  • การออกแบบลิ่มและสปายน์
  • การออกแบบเฟือง

 เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* ผู้สนใจทั่วไป

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา