ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการเขียนแบบ 2 มิติ(ระดับสูง) ด้วย Autodesk AutoCAD ปรับปรุ่งครั้งที่1

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือ"การเขียนแบบ 2 มิติ (ระดับสูง) ด้วย Autodesk AutoCAD" ปรับปรุ่งครั้งที่1  

ผู้เขียน : นาย นิติ  ใจบุญ

ปี : 2561

พิมพ์ครั้งที่ : 2

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 184 หน้า

ราคา : 256 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 19 ส.ค. 59

คู่มือ “การเขียนแบบ 2 มิติ(ระดับสูง) ด้วย Autodesk AutoCAD” คือหนังสือสอนเทคนิคการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD  ขั้นสูง เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้งาน AutoCADมาแล้ว และต้องเทคนิคหรือความรู้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เนื้อหาเล่มนี้ เนื้อหาจะเน้นให้ผู้อ่านฝึกทำตัวอย่างหลายๆกรณีศึกษาแบบ Step By Step เช่น การจัดการกับ Layer ที่มีจำนวนมาก, การใช้งาน Xref, Dynamic Block และการใช้งาน SheetSet Manager เป็นต้น

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย        

 • XREF และ GLOBAL BLOCK ( การนำเข้าไฟล์ Xref, การแก้ไข Xref )
 • การสร้าง Sheet Set
 • การ Plot งานด้วย Sheet Set
 • สร้าง VIEW PORT และ Plot โดยใช้ SHEET SET
 • การสร้าง DYNAMIC BLOCKS ( ตัวอย่างการสร้างชนิดต่างๆ (แบบ Stretch, Array, Rotate, Visibility )
 • Attribute block
 • เครื่องมือ AUTOCAD EXPRESS TOOLS
 • การใช้ LAYOUTS และ ANNOTATION
 • การสร้างวัตถุด้วย PARAMETRIC
 • เทคนิคการจัดการกับวัตถุ ( OVERKIL, SETBYLAYER, PURGE, การจัดการกับ LAYER )
 • การนำเข้า PDF ( ขั้นตอน INSERT PDFS, การแปลงอักษรจาก PDF )

เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน AutoCAD

* ผู้สนใจทั่วไป

เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* ผู้สนใจทั่วไป

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา