ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Studio

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือ "การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Studio"

ผู้เขียน : นาย นิติ  ใจบุญ

ปี : 2559

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 101 หน้า

ราคา : 299 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 19 ส.ค. 59

หนังสือคู่มือ “การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Studio” คือหนังสือสอนการใช้คำสั่งสร้างภาพเสมือนจริง Inventor Studio ในระดับเบื้องต้น ผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Inventor มาก่อน โดยที่หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง 3D Presentation ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง เนื้อหาเล่มนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การสร้างภาพนิ่งและภาพคลื่อนไหว โดยเนื้อหาจะเน้นให้ผู้อ่านฝึกทำตัวอย่างหลายๆกรณีศึกษาแบบ Step By Step เช่น การเตรียมโมเดลให้พร้อมก่อนในงาน Inventor Studio, การการจัดแสงและเงา, การกำหนดฉาก รวมถึงการกำหนดมุมกล้อง เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามและเสมือนจริง

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

 • ทำความรู้จัก Inventor Studio
 • การเตรียมชิ้นงานใช้ Inventor Studio
 • ทำความรู้จักกับพื้นฐานการทำงานของ Animation
 • ปรับแต่งชิ้นงาน ให้เหมาะสมกับการ Render
 • เทคนิคการจัดวางแสงในรูปแบบต่างๆ
 • เรียนรู้การใช้ Environment และ Lighting ในตัวโปรแกรม
 • การจัดองค์ประกอบภาพและการ Render ภาพนิ่ง
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Inventor Studio
 • เรียนรู้รูปแบบการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 • เรียนรู้การใช้ Camera ในรูปแบบต่างๆ
 • การ Render ภาพเคลื่อนไหว

เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* เคยใช้โปรแกรม Autodek Inventor มาก่อน

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา