ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Weldment Design

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Weldment Design

ผู้เขียน :  นาย นิติ  ใจบุญ

ปี : 2560

พิมพ์ครั้งที่ : 2

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 103 หน้า

ราคา : 299 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 19 ส.ค. 59

คู่มือ “การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Weldment Design” คือหนังสือสอนการออกแบบและสร้างรอยเชื่อมโดยใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้างรอยเชื่อมในโมเดล 3 มิติด้วยฟังก์ชั่น Weldment หลักสูตรนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย การใช้งานคำสั่งต่างๆ โดยเนื้อหาจะเน้นให้ผู้เรียนฝึกทำตัวอย่างหลายๆกรณีศึกษาแบบ Step By Step เช่นการสร้างรอยเชื่อม การหาน้ำหนักของรอยเชื่อม กระบวนการสร้างรอยเชื่อม สภาพแวดล้อมของงานเชื่อม (Preparation, Weld และ Machining) และชนิดของการเชื่อม (Groove & Fillet) เป็นต้น

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

  • เรียนรู้การออกแบบรอยเชื่อมด้วยฟังก์ชั่น Inventor Weldment
  • การเตรียมชิ้นงานก่อนสร้างรอยเชื่อม
  • การสร้างรอยเชื่อมด้วยคำสั่ง Weld Beads
  • คำสั่งสร้างรอยเชื่อมแบบ Groove
  • Intermittent Fillet Welds
  • การเพิ่มสัญลักษณ์รอยเชื่อมใน Assembly
  • การวิเคราะห์ประมาณราคางานเชื่อม
  • คำสั่ง Weld Calculator
  • ขั้นตอนการสร้าง Weldment Design Stages

เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* ผู้ที่เคยใช้งานโปรแกรม Autudesk Inventor มาก่อน

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา