ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการเขียนแบบ 2 มิติ ด้วย Autodesk AutoCAD ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือ"การเขียนแบบ 2 มิติด้วย Autodesk AutoCAD ขั้นพื้นฐาน"            

ผู้เขียน :  นาย นิติ  ใจบุญ

ปี : 2559

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 114 หน้า

ราคา : 267 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 19 ส.ค. 59

หนังสือคู่มือ “การเขียนแบบ 2 มิติด้วย Autodesk AutoCAD ขั้นพื้นฐาน” คือหนังสือสำหรับต้องการศึกษาโปรแกรม Autodesk AutoCAD  ขั้นพื้นฐานผู้ใช้หนังสือเล่มนี้จะได้เรียนรู้การใช้งานAutoCAD เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานAutoCAD มาก่อน หรือผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน เนื้อหาเล่มนี้ประกอบด้วย การแนะนำUser Interface ของโปรแกรม และการใช้งานคำสั่งต่างๆ โดยเนื้อหาจะเน้นให้ผู้อ่านฝึกทำตัวอย่างหลายๆกรณีศึกษาแบบ Step By Step เช่น การเขียนสร้างวัตถุด้วยคำสั่ง Line , Rectangles,  Arc, Polyline, Block และการใช้เส้นบอกขนาด เป็นต้น

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

 • เรียนรู้ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (User Interface)
 • เรียนรู้วิธีใช้ Templateเรียนรู้และการปรับแต่งตัวเลือก (Option Setting)
 • การเปลี่ยน Workspace
 • เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเขียนแบบ
 • การสร้าง Layer
 • เรียนรู้คำสั่ง Dynamic Input
 • เรียนรู้คำสั่งสร้างวัตถุ
 • การเขียนเส้นรูปแบบต่างๆ
 • การลบเส้นและการยกเลิกหรือย้อนกลับ
 • เรียนรู้คำสั่งแก้ไขวัตถุ
 • คำสั่งคัดลอกวัตถุและการคัดลอกเป็นกลุ่ม และ คำสั่งเคลื่อนย้ายวัตถุ
 • การตัดและต่อเส้น
 • การกำหนดวัตถุเป็น Block
 • การสร้างและแก้ไขเส้นบอกขนาด
 • การสั่งพิมพ์ใน Model Space และ Layout

เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* ผู้ที่เคยใช้งานโปรแกรม Autodesk AutoCAD ขั้นพื้นฐานมาก่อน

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา