ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD Mechanical ระดับสูง

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD Mechanical ระดับสูง

ผู้เขียน : นายธราดล  ตันติรารักษ์

ปี : 2559

พิมพ์ครั้งที่ :1

ขนาด :297 x 210 mm.

จำนวนหน้า :107 หน้า

ราคา :299 บาท

ISBN :9789744435460

จำหน่ายวันแรก:15 ส.ค. 59

AutoCAD Mechanical Advanced เป็นเนื้อหาในส่วนของการใช้เครื่องมือที่มากขึ้นกว่าเดิมจาก Essentials เช่นคำสั่งในการสร้างเพลาและแก้ไขด้วยคำสั่ง Shaft Generator  ด้วยคำสั่ง Shaft Generator ไม่เพียงแต่จะมีมาตรฐานการสร้างชิ้นงานเช่น Key Slot ลักษณะมาตรฐานต่างๆ Bearing, O-Ring, Center Hole, Undercut, Seals, etc. แล้วยังมีคำสั่งสร้างมุมมองด้านข้างอัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาดอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะกล่าวในเนื้อหาส่วนของการคำนวณแรงในทาง 2 มิติ ด้วยคำสั่ง FEA (Finite Element Analysis), Shaft Calculator, Screw Calculation, etc

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

  • การวิเคราะห์ Moment of Inertia
  • การวิเคราะห์การโก่งของคาน (Deflection Line)
  • การวิเคราะห์ความแข็งแรงของ Bolt
  • การวิเคราะห์ความแข็งแรงของเพลา (Shaft Stress)
  • การวิเคราะห์ความแข็งแรงและการเสียรูป 2D Finite Element Analysis

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่มีพื้นฐานจากโปรแกรม AutoCAD, AutoCAD LT และ AutoCAD Mechanical
  • นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
  • วิศวกรที่ทำงานในสายอุตสาหกรรมเครื่องกลหรือเกี่ยวข้องกับงานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
  • ผู้สนใจแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม AutoCAD Mechanical

 

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา