ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanical Hands-On

รายละเอียดสินค้า :คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanical Hands-On

ผู้เขียน : นาย ธราดล  ตันติรารักษ์

ปี  : 2559

พิมพ์ครั้งที่ :1

ขนาด : 297 x 210 mm.

จำนวนหน้า : 70 หน้า

ราคา : 256บาท

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanical Hands-On ได้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้รู้จักกับคำสั่งใหม่ๆ ที่มีใน AutoCAD Mechanical ที่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานทางสายงานเครื่องกล ที่แต่เดิมใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ AutoCAD LT ซึ่ง AutoCAD Mechanical จะช่วยลดเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเขียนแบบทางสายงานเครื่องกลมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรม AutoCAD Mechanical นั้นได้เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างมากมายหลายรูปแบบ เช่น ได้เพิ่มชิ้นส่วนมาตราฐานทางเครื่องกลให้เลือกใช้มากกว่า 750,000 ชิ้น มีเครื่องมือเฉพาะทางในการเขียนเส้นเฉพาะต่างๆทางสายงานเครื่องกล ไม่ว่าจะเป็น เส้น Center Line, เส้น Break out-View, เส้น Section Line ฯลฯ. มีการสร้าง Layer อัตโนมัติที่จะช่วยลดเวลาการทำงานให้กับการใช้เส้นที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว และยังมีเครื่องมืออีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

- รู้จักกับหน้าอินเตอร์เฟสเบื้องต้นใน AutoCAD Mechanical

- ทำความรู้จักกับคำสั่งใหม่ๆเบื้องต้น สำหรับการเขียนและแก้ไขวัตถุของ AutoCAD Mechanical เช่น Rectangle, AMHatch, AMFillet, AMChamfer, Holes, Slots และ Threads ที่มีเฉพาะใน AutoCAD Mechanical

- รู้จักกับการนำชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard Part) น็อต สกรู ที่มีมาใช้เบื้องต้น

- รู้จักกับคำสั่งที่ช่วยในการบอกรายละเอียดในแบบเบื้องต้น เช่น Detail View

- รู้จักความสามารถในการจัดการเส้นซ่อนที่มีเข้ามาใน AutoCAD Mechanical เบื้องต้น

เหมาะสำหรับ                                             

* ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม AutoCAD จะไม่มีการพูดถึงคำสั่งพื้นฐานหรือการใช้งานเครื่องมือเบื้องต้นที่มี

   อยู่ AutoCAD เดิม เช่นคำสั่ง Stretch, Mirror, Array หรือ การใช้ Snap

* ผู้ที่ไม่รู้จักโปรแกรม AutoCAD Mechanical ว่าทำอะไรได้บ้างและแตกต่างอย่างไรกับ AutoCAD

* ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Window (XP และ 7)

 

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา