ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD 3D Solid Modeling

รายละเอียดสินค้า :คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD 3D Solid Modeling

ผู้เขียน :นาย นิติ ใจบุญ

ปี :2560

พิมพ์ครั้งที่ :1

ขนาด :297 x 210 mm.

จำนวนหน้า :138 หน้า

ราคา : 299 บาท

 

หนังสือ  “Autodesk AutoCAD 3D Solid Modeling” คือหนังสือแนะนำความสามารถและคำสั่งเบื้องต้นของโปรแกรม ผู้อ่านจะได้เรียนรู้พื้นฐานการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk AutoCAD โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการออกแบบโมเดล 3 มิติทั้งหมดคือ การสร้างโมเดล 3มิติ,การแก้ไข, การสร้างงานประกอบ และการสร้างงแบบสั่งงาน ผู้อ่านจะได้ทดลองทำแบบฝึกหัดแบบ Step By Step ในทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

 

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

  • สร้างวัตถุด้วย Primitive Solid
  • เรียนรู้การสร้างวัตถุ 3 มิติ
  • เรียนรู้การแก้ไขวัตถุ 3 มิติ
  • เรียนรู้การเขียนเส้นบอกขนาด
  • คำสั่ง Combined, Subtract และ Intersect
  • การใช้ UCS

 เหมาะสำหรับ                  

* ผู้ที่มีพื้นฐานโปรแกรม 2D AutoCAD

* นักศึกษาระดับ มัธยมปลาย, ปวช, ปวส ถึง ปริญญาตรี

* ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์

* ผู้สนใจแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวการสร้างชิ้นงาน 3มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา