ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor สำหรับผู้เริ่มต้น Edition 2

 

รายละเอียดสินค้า : คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor สำหรับผู้เริ่มต้น Edition 2         

ผู้เขียน :  นาย ชนวัฒน์ มีรัตน์

ปี : 2563

พิมพ์ครั้งที่ : 2

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 612 หน้า

ราคา : 699 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 19 ก.ค. 63

 

Autodesk Inventor สำหรับผู้เริ่มต้น” คือหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมหรือผู้ที่ต้องการเข้าใจพื้นฐานการออกแบบ 3 มิติด้วย Mechanical Computer Aided Design (MCAD) หนังสือเล่มนี้แต่งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อ สร้างพื้นฐานการใช้โปรแกรม ที่ถูกต้องตั้งแต่การเขียนเส้นสเก็ตซ์ สร้างพาร์ท สร้างแอสเซมบลี ไปจนการสร้างดรออิ้ง  รวบรวมคำอธิบายคำสั่ง ทฤษฎีแนวทางการใช้ พื้นฐานในการการสร้างโมเดล 3 มิติ โดยผู้เขียนได้สรุปเฉพาะคำสั่งที่มีความสำคัญต่อผู้เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอย่างแท้จริง ซึ่งผู้แต่งมิได้มุ่งหวังเพียงแค่เขียนโมเดล 3มิติได้เท่านั้นแต่หากมุ่งหวังให้ผู้ใช้เข้าใจหลักการและนำไปใช้ตามลักษณะงานของผู้ใช้ได้จริง

หนังสือเล่ม นี้ถูกเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์สอนในศูนย์ฝึกอบรม Autodesk Training Center การศึกษาหาความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เขียนที่เคยทำงานในตำแหน่ง Mechanical Design Engineer, R&D Engineer, Application Engineer, Authorized Instructor และ Autodesk Inventor Certified Professional ที่ได้รับการรับรองจาก Autodesk

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

  • เวิร์กโฟลว์การจัดการโปรเจค (Inventor Project)
  • เครื่องมือพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor
  • พื้นฐานการเขียนสเกตช์ 2 มิติ
  • การสร้างโมเดล 3 มิติ
  • การสร้างแอสเซมบลีและการเรียกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  • การกำหนดมาตรฐานดรออิ้งเบื้องต้น
  • การสร้าง Title Block และ Border
  • การสร้างภาพฉายและการบอกรายละเอียด

เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* วิศวกรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ Mechanical Design

* ผู้สนใจทั่วไป

 

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา