ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Advance Assembly Modeling

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Advance Assembly Modeling

ผู้เขียน : นาย ชนวัฒน์ มีรัตน์

ปี : 2560

พิมพ์ครั้งที่ : 2

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 196 หน้า

ราคา : 299 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 19 ส.ค. 59

"หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Advance Assembly Modeling” คือหนังสือสำหรับผู้ใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ในการออกแบบงานประกอบที่ต้องการเพิ่มทักษะและเรียนรู้เทคนิคขั้นสูง เช่น การพิจารณา Degree of Freedom (DOF) การกำหนด Constraint ให้เหมาะสมกับฟังก์ชันหรือการทำงานจริง เทคนิคการออกแบบ, เทคนิคการ Mirror และ Pattern, เทคนิค Sub-Assembly, Top-Down Design เทคนิคการประกอบงานขนาดใหญ่ (Large Assembly Design) และการจัดการกับงานประกอบด้วย Design Assistance 

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

*เพิ่มทักษะในการประกอบชิ้นงาน

  • DOF, Sub-Assembly, Assembly Feature, Pattern และ Mirror
  • เพิ่มทักษะการกำหนด Constraint (Symmetric Constraint, Motion Constraint, Transitional Constraint, Constraint Set)

*การออกแบบด้วยวิธี Top Down Design

*เทคนิคการประกอบงานขนาดใหญ่ (Large Assembly Design)

  • การลด Constraint ของงานประกอบ Demote, Promote และ Selection Tools
  • Level of Detail (LOD)

*การสร้าง iAssembly

*การจัดการกับไฟล์งานประกอบ

  • Design Assistant
  • Pack and GO

เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* ผู้สนใจทั่วไป

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา