ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Freeform Modeling

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Freeform Modeling

ผู้เขียน :นาย ธราดล  ตันติรารักษ์

ปี :2559

พิมพ์ครั้งที่ :1

ขนาด :297 x 210 mm.

จำนวนหน้า :61 หน้า

ราคา :278 บาท

ISBN :9789744435460

จำหน่ายวันแรก :15 ส.ค. 59

Autodesk Inventor Freeform Modeling เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของโปรแกรม Autodesk Inventor ซึ่งเป็นโปรแกรมพาราเมตริกสำหรับสร้างโมเดล 3D แล้วจำลองการประกอบจนถึงจัดทำ Drawing สำหรับการผลิต ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและลดต้นทุนในการออกแบบด้วยการแสดงตัวอย่างแบบ Digital Prototype ก่อนนำไปผลิตจริง ไม่เฉพาะกับงาน Part ธรรมดาแต่โปรแกรม Inventor ยังมี Module Freeform สำหรับการสร้างชิ้นงานที่มีลักษณะผิวโค้งมน หรือบิดเบี้ยวได้อย่างอิสระ Module Freeform จะช่วยปลดขีดจำกัดจากการขึ้นรูปทรงเลขาคณิตแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์  

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

- การสร้างรูปทรงรูปแบบ Freeform

- การแก้ไขรูปทรง Freeform

- การทำงานร่วมกับโมเดล Parametric

- การทำงานบนสภาพแวดล้อม Freeform

เหมาะสำหรับ                                             

* ผู้ที่มีพื้นฐานโปรแกรม Autodesk Inventor

* นักศึกษาระดับ  มัธยมปลาย, ปวช, ปวส ถึง ปริญญาตรี

* ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์

* ผู้สนใจแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Autodesk Inventor Freeform

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา