ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Showcase Essentials

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Showcase Essentials

ผู้เขียน : นางสาว พรรณศิริ พวงราษฎร์

ปี : 2559

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ขนาด : 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 197 หน้า

ราคา : 299 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก :19 ส.ค. 59

"หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Showcase Essentials” เล่มนี้ครอบคลุมถึงเครื่องมือที่จำเป็นและหลักการเตรียมโมเดล 3 มิติ รวมถึงการออกแบบสำหรับสร้างการนำเสนอโมเดล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานของโปรแกรม Autodesk Showcase การตั้งค่าสภาพแวดล้อมในโปรแกรม การควบคุมแสงและเงา รวมถึงการกำหนดวัสดุและการปรับขนาดของรูปทรง (Geometry) ด้วย และสร้างการนำเสนองานในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยใช้เครื่องมือ Alternatives และการสร้างภาพนิ่ง (Shot) รวมถึงการสร้างให้โมเดลมีการเคลื่อนไหว (Model Behaviour) ด้วย

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

  • เริ่มต้นแนะนำ User Interface ของโปรแกรม Autodesk Showcase
  • การนำเข้าไฟล์งาน และการปรับแต่งค่าในการนำเข้า
  • การใช้เครื่องมือในการเคลื่อนย้ายและปรับขนาดวัตถุ
  • การสร้างและใช้เครื่องมือ Environments ในงาน
  • การควบคุมแสงและเงาของสภาพแวดล้อม
  • การใช้และปรับแต่งพื้นผิวของโมเดล
  • การสร้างงานนำเสนอแบบ Alternative Lineups และแบบ Shot (ภาพนิ่ง)
  • การสร้างมุมมองภาพเคลื่อนไหวของงาน
  • การนำเสนองาน

เหมาะสำหรับ

* นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น

* ผู้ที่เริ่มศึกษาโปรแกรม Autodesk Showcase

* ผู้สนใจทั่วไป

 

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา