ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Complex Shape Design

รายละเอียดสินค้า : คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Complex Shape Design

ผู้เขียน : นาย ธราดล  ตันติรารักษ์

ปี  : 2559

พิมพ์ครั้งที่ :1

ขนาด : 297 x 210 mm.

จำนวนหน้า : 130 หน้า

ราคา : 299 บาท

จำหน่ายวันแรก : 15 ส.ค. 59

คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Complex Shape Design จะสอนการออกแบบชิ้นงานรวมไปถึงชิ้นส่วนพลาสติก (Plastic Part) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor โดยประยุกต์ใช้คำสั่งสร้าง Solid Modeling (Single Solid และ Multi-Solid) และ Surface Modeling ในการการสร้างโมเดลที่ซับซ้อน (Complex Shape Design) ของงานออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก แล้วเพิ่มคำสั่งที่ถูกพัฒนามาสำหรับงานออกแบบส่วนประกอบต่างๆของชิ้นงานพลาสติกได้แก่การสร้าง Grills,  Bosses, Rests, Rule Fillets, Lips, Hook and Loop Snap Fit และการวิเคราะห์ Draft Analysis โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นการทำตาม (Step by Step) และการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการใช้คำสั่งและเครื่องมือของโปรแกรมในการออกแบบชิ้นงาน  

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

- การสร้างรูปทรงรูปแบบ Complex Shape

- การแก้ไขรูปทรง Complex Shape

- การทำงานร่วมกับโมเดล Parametric

- การใชงานเครื่อง Plastic Part 

เหมาะสำหรับ                                             

* ผู้ที่มีพื้นฐานโปรแกรม Autodesk Inventor

* นักศึกษาระดับ มัธยมปลาย, ปวช, ปวส ถึง ปริญญาตรี

* ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์

* ผู้สนใจแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Autodesk Inventor Complex Shape Design

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา