ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Fusion 360 Sculpting Model

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Fusion 360 Sculpting Model

ผู้เขียน :นาย ธราดล  ตันติรารักษ์

ปี :2560

พิมพ์ครั้งที่ :1

ขนาด :297 x 210 mm.

จำนวนหน้า :78 หน้า

ราคา   : 256 บาท

 

Fusion 360 Sculpting Model เป็นหนังสือเนื้อหาปลีกย่อยในส่วนการทำงาน Sculpt Workspace ใน Fusion 360 ผู้อ่านจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจการทำงานของโปรแกรม Fusion 360 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบโมเดลที่มีรายละเอียดของผิวเยอะและค่อนข้างซับซ้อน ยากต่อการสร้างโมเดลเมื่อใช้วิธี Parametric Modeling ผู้อ่านจะได้เรียนรู้พื้นฐานการทำงานใน Sculpt Workspace เพื่อสร้างโมเดลที่ใช้เทคโนโลยี T-Spline หรือที่เรียกกันว่า Freeform Model หนังสือเล่มนี้จะอธิบายในส่วนของคำสั่งต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการทำงานของ Software แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโมเดลรูปแบบ Freeform ต่อไป

 

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

- การสร้างรูปทรงรูปแบบ Freeform

- การแก้ไขรูปทรง Freeform

- การปรับแต่งการทำงานบนสภาพแวดล้อม Freeform

- การสร้างโมเดลโดยใช้รูปภาพเขามาอ้างอิง

 

เหมาะสำหรับ                                            

* ผู้ที่มีพื้นฐานโปรแกรม Fusion 360

* นักศึกษาระดับ มัธยมปลาย, ปวช, ปวส ถึง ปริญญาตรี

* ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์

* ผู้สนใจแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Fusion 360 ในส่วน Sculpting Model

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา