ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือ Autodesk AutoCAD Hands On

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือ “Autodesk AutoCAD Hands On”

ผู้เขียน : นาย นิติ  ใจบุญ

ปี : 2559

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 50 หน้า

ราคา : 267 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 19 ส.ค. 59

หนังสือคู่มือ “Autodesk AutoCAD Hands On” คือหนังสือสำหรับเรียนรู้ความสามารถและคำสั่งเบื้องต้นของโปรแกรม Autodesk AutoCAD เพื่อให้ผู้อ่านรู้จักความสามารถของตัวโปรแกรมและทดลองใช้คำสั่งเบื้องต้นต่างๆของโปรแกรม Autodesk AutoCAD หนังสือเล่มนี้จะอธิบาย User Interface ของโปรแกรมและการใช้งานคำสั่งต่างๆ โดยเนื้อหาจะเน้นให้ผู้อ่านฝึกทำตัวอย่างหลายๆกรณีศึกษาแบบ Step By Step เช่น คำสั่งพื้นฐานใน AutoCAD และเรียนรู้พิ้นฐานการเขียนวัตถุและการแก้ไขวัตถุ รวมไปถึงการเขียนเส้นบอกขนาดสำหรับงานเขียนแบบทางวิศวกรรม

 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

 เรียนรู้ User Interface

  • เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานใน AutoCAD
  • เรียนรู้พิ้นฐานการเขียนวัตถุ
  • เรียนรู้การแก้ไขวัตถุ
  • เรียนรู้การเขียนเส้นบอกขนาด

 เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* ผู้ที่สนใจทั่วไป

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา