ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือ "คู่มือ Autodesk Maya Essentials"

รายละเอียดสินค้า : หนังสือ "คู่มือ Autodesk Maya Essentials"   

ผู้เขียน :  นวภูมิ ศิริ

ปี : 2560

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 77 หน้า

ราคา : 220 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก xx/xx/xx

            คู่มือ Autodesk Maya Essentials จะแนะนำการใช้งานในส่วนต่างๆ ของโปรแกรมทั้งการสร้างโมเดล 3 มิติ การแก้ใขโมเดล การใส่ลักษณะพื้นผิว รูปภาพให้กับโมเดล การสร้างเอนิเมชัน การสร้างและจัดการแสงในฉากและการเรนเดอร์ฉากรวมถึงประเภทของตัวเรนเดอร์พื้นฐานในโปรแกรมโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้งานส่วนต่างๆ ของโปรแกรมตามประเภทการทำงานด้วยตัวอย่างที่เน้นให้ผู้เรียนทำตามทีละขั้นตอนซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการใช้งานเบื้อนต้นไปประยุกต์ใช้กับงานหรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาการใช้โปรแกรม Autodesk Maya ในขั้นสูงต่อไป

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น

 • แนะนำหน้าต่างของโปรแกรม, มุมมองของภาพ และกลุ่มเครื่องมือต่าง ๆ
 • วิธีควบคุมมุมมองของภาพ

การสร้างโมเดล 3 มิติ

 • เรียนรู้ส่วนประกอบของโมเดล 3มิติ
 • สร้างโมเดล 3มิติ เบื้องต้น
 • สร้างโมเดล 3มิติ ด้วย 2D Nurbs Curve 

สร้างและจัดการแสงในฉาก

 • แสงประเภทต่างๆ
 • การตั้งค่าแสง
 • การใช้งาน Effect ของแสง

สร้างและปรับแต่งลักษณะพื้นผิวให้กับโมเดล

 • ใช้งาน Hypershade
 • สร้าง Material และตั้งค่า Shader
 • จัดการ UV Editor

การ Render ฉาก

 • การตั้งค่า Render
 • ทดลอง Render งาน

การสร้างงาน Animation

 • หน้าต่างและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Animation
 • การสร้าง Animation เบื้องต้น

สร้างกล้องในฉาก

 • ประเภทของกล้องในโปรแกรม
 • การสร้างกล้องในฉาก
 • ตั้งค่ากล้อง
 • การใช้งานกล้องในงาน Animation 

เหมาะสำหรับ

* นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น

* ผู้สนใจทั่วไป

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา