ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือออกแบบและสร้างชุดสายไฟ ด้วย Inventor Cable and Harness Design

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือออกแบบและสร้างชุดสายไฟ ด้วย Inventor Cable and Harness Design

ผู้เขียน :  นาย นิติ  ใจบุญ

ปี : 2559

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 92 หน้า

ราคา : 299 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 19 ส.ค. 59

คู่มือ “หนังสือคู่มือออกแบบและสร้างชุดสายไฟ ด้วย Inventor Cable and Harness Design” คือหนังสือสอนการออกแบบและสร้างชุดสายไฟ(Cable and Harness)โดยใช้โปรแกรม Autodesk Inventor หนังสือเล่มนี้จะได้เรียนรู้การสร้างเส้นทางเดินของสายไฟและสร้างชุดสายไฟด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor Professional  เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้งาน Autodesk Inventor ในระดับเบื้องต้นมาก่อน เนื้อหาเล่มนี้ประกอบด้วย การแนะนำ User Interface ของโปรแกรม และการใช้งานคำสั่งต่างๆ โดยเนื้อหาจะเน้นให้ผู้อ่านฝึกทำตัวอย่างหลายๆกรณีศึกษาแบบ Step By Step เช่น การสร้างเส้นทางเดินของสายไฟ, วิธีการออกแบบและสร้างสายไฟชนิดต่างๆ และ การสั่งทำ Nailboard Diagram เป็นต้น

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

  • เรียนรู้การใช้งาน Cable and Harness
  • เรียนรู้การสร้างเส้นทางเดินของสายไฟ
  • เรียนรู้วิธีการออกแบบและสร้างสายไฟชนิดต่างๆ
  • สั่งทำ Nailboard Diagram
  • เรียนรู้การสร้างชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับงาน Cable and Harness
  • เรียนรู้การนำเข้าข้อมูลสายไฟจากโปรแกรม AutoCAD Electrical

เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* ผู้ที่เคยใช้งาน Autodesk Inventor ในระดับเบื้องต้นมาก่อน

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา