ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรม Autodesk Fusion 360

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรม Autodesk Fusion 360

ผู้เขียน :  นาย นิติ ใจบุญ

ปี : 2559

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 165 หน้า

ราคา : 299 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 19 ส.ค. 59

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Autodesk Fusion 360 คือหนังสือสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 พื้นฐานในการออกแบบพาร์ท 3 มิติ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ผู้อ่านจะได้เรียนรู้พื้นฐานการสร้างโมเดล 3 มิติในหลายรูปแบบ โดยแยกการเรียนรู้เป็นกลุ่มคำสั่งต่างๆตามประเภทการใช้งาน เช่น สร้าง Solid Models, การปั้นวัตถุ(Sculpt), การสร้างภาพเสมือนจริง(Render) และ Drawing เป็นต้น นอกจากนี้ผู้อ่านจะได้ทดลองทำแบบฝึกหัดแบบ Step By Step ในทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

  • เรียนรู้ User Interface
  • เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานใน AutoCAD
  • เรียนรู้พิ้นฐานการเขียนวัตถุ
  • เรียนรู้การแก้ไขวัตถุ
  • เรียนรู้การเขียนเส้นบอกขนาด

เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* ผู้ที่สนใจทั่วไป

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา