ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือการสร้างแบบก่อสร้างและแบบสถาปัตย์กรรมด้วย Autodesk Revit

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือ "การสร้างแบบก่อสร้างและแบบสถาปัตย์กรรมด้วย Autodesk Revit "   

ผู้เขียน :  นาย เดชา รัศมีรัตน์

ปี : 2561

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 252 หน้า

ราคา : 350 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 12 ต.ค. 61

“การสร้างแบบก่อสร้างและแบบสถาปัตย์กรรมด้วย Autodesk Revit เป็นหนังสือที่สอนการใช้งานโปรแกรม Revit ในการเขียนแบบงานสถาปัตย์กรรม ทั้งในรูปแบบของ 2มิติ และ 3มิติ ได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถออกแบบงานก่อสร้างที่มีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วน และเนื้อหาภายในเล่ม มีการสอนการแก้ไข Family ในการเรียกใช้งานข้อมูลวัตถุต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดแบบก่อสร้าง เช่นการถอดปริมาณงาน การประมาณราคา หาจำนวนวัตถุได้อีกด้วย

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

บทที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit

 • การเลือกใช้งาน Template
 • Autodesk Revit UI
 • Ribbon Tabs และการใช้งาน

บทที่ 2 การเริ่มต้นโมเดล Autodesk Revit

 • การตั้งค่า Datum
 • การใส่เสา Column
 • การสร้างคาน
 • การสร้างพื้น
 • การสร้างผนัง
 • การสร้างบันไดและราวจับ
 • การสร้างราวจับ Railing
 • การใส่ประตู
 • การใส่หน้าต่าง
 • การสร้างฝ้า
 • การสร้างหลังคา
 • การสร้างเหล็กโครงหลังคา
 • การสร้างฝ้าชายคา
 • การสร้างเชิงชาย
 • การใช้งาน Slope Glazing Roof
 • การจัดวาง Furniture

บทที่ 3 การจัดทำแบบก่อสร้าง

 • การสร้าง Template Style
 • การใส่เส้นบอกระยะ Dimension
 • การสร้างรูปด้าน
 • การสร้างรูปตัด
 • การใช้งานการระบุข้อมูล Tag
 • การแก้ไข Family Tag
 • การใช้งาน Room & Area
 • การตั้งค่าข้อมูลเอกสาร
 • การสร้างหน้ากระดาษ
 • การถอดปริมาณงาน
 • การตั้งค่า Sun Study
 • การ Render
 • การพิมพ์งาน

เหมาะสำหรับ

* นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น

* ผู้สนใจทั่วไป

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา