ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือออกแบบระบบท่อสำหรับเครื่องจักร ด้วย Inventor Tube and Pipe Design

 

รายละเอียดสินค้า : หนังสือคู่มือ “ออกแบบระบบท่อสำหรับเครื่องจักร ด้วย Inventor Tube and Pipe Design”

ผู้เขียน :  นาย นิติ  ใจบุญ

ปี : 2559

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 212 หน้า

ราคา : 299 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 19 ส.ค. 59

คู่มือ “ออกแบบระบบท่อสำหรับเครื่องจักร ด้วย Inventor Tube and Pipe Design” คือหนังสือสอนการออกแบบระบบท่อสำหรับเครื่องจักรโดยใช้โปรแกรม Autodesk Inventor หนังสือเล่มนี้จะสอนการออกแบบระบบท่อสำหรับเครื่องจักร หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor Professional   เนื้อหาเล่มนี้ประกอบด้วยการแนะนำ User Interface ของโปรแกรมและการใช้งานคำสั่งต่างๆ โดยเนื้อหาจะเน้นให้ผู้อ่านฝึกทำตัวอย่างหลายๆกรณีศึกษาแบบ Step By Step เช่น การสร้างเส้นทางเดินของท่อ, การเลือกข้อต่อและชนิดของท่อ และสร้างท่อทั้ง 3 ระบบคือ Rigid Tubing, Piping System และ Flexible Hose 

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

  • การออกแบบและสร้างระบบท่อด้วย Inventor Tube and Pipe Design
  • การเตรียมความพร้อมก่อนสร้างระบบท่อ
  • ขั้นตอนในการสร้างระบบท่อ และ เรียนรู้ท่อชนิดต่างๆ
  • การสร้างเส้นทางเดินของท่อ (Run and Route)
  • การเลือกข้อต่อและชนิดของท่อ (Fitting)
  • การสร้างชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับงาน Tube and Pipe และการจัดเก็บใน Library
  • การสร้างแบบสั่งงาน และการจัดการกับ Bill of Material

เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* ผู้ที่เคยใช้งาน Autodesk Inventor ในระดับเบื้องต้นมาก่อน

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา