ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ข้อมูลบุคคล

หลักสูตร : Autodesk Vault Course

ชื่อวิชา : Autodesk Vault Administrator (ผู้ดูแลระบบ)

สถานที่ : ลาดกระบัง

ห้อง : Room 2

วันที่ : 26 มิถุนายน 2567   เวลา : 9.00 - 17.00

นาย     นาง     นางสาว

1. ราคาแบบส่วนตัว 8,000 บาท

2. ราคาแบบเป็นกลุ่ม 4,000 บาท

(ราคานี้ไม่รวม VAT 7%)

กรุณารอการแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

ผลงานลูกค้าของเรา