ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ข้อมูลบุคคล

หลักสูตร : Autodesk BIM 360 Course

ชื่อวิชา : Autodesk BIM 360 Design (Team)

สถานที่ : ลาดกระบัง

ห้อง : Room2

วันที่ : 17 มีนาคม 2566   เวลา : 9.00 - 17.00

นาย     นาง     นางสาว

1. ราคาแบบส่วนตัว 6,900 บาท

2. ราคาแบบเป็นกลุ่ม 3,500 บาท

(ราคานี้ไม่รวม VAT 7%)

กรุณารอการแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

ผลงานลูกค้าของเรา