ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ข้อมูลบุคคล

หลักสูตร : Autodesk AutoCAD Course

ชื่อวิชา : Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting

สถานที่ : ลาดกระบัง

ห้อง : Room 1

วันที่ : 4-5 กรกฏาคม 2567   เวลา : 9.00 - 17.00

นาย     นาง     นางสาว

1. ราคาแบบส่วนตัว 15,000 บาท

2. ราคาแบบเป็นกลุ่ม 6,900 บาท

(ราคานี้ไม่รวม VAT 7%)

กรุณารอการแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

ผลงานลูกค้าของเรา