ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ข้อมูลบุคคล

หลักสูตร : Autodesk Fusion 360 Course

ชื่อวิชา : Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น)

สถานที่ : ลาดกระบัง

ห้อง : Room 2

วันที่ : 19-21 ตุลาคม 2564   เวลา : 9.00 - 17.00

นาย     นาง     นางสาว

1. ราคาแบบส่วนตัว 24,000 บาท

2. ราคาแบบเป็นกลุ่ม 12,000 บาท

(ราคานี้ไม่รวม VAT 7%)

กรุณารอการแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

ผลงานลูกค้าของเรา