ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Recap Pro Essentials

หลักสูตร Autodesk ReCap Essentials Course

หลักสูตร Autodesk ReCap Essentials จะสอนการจัดการกับไฟล์สเกน 3 มิติ Point Cloud ด้วยโปรแกรม Autodesk ReCap ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อยู่ในชุดซอฟต์แวร์ Autodesk Product Design Suite โดย Autodesk ReCap จะช่วยให้ทางทีมสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาสามารถสร้างข้อมูลสามมิติอัจฉริยะจาก Laser Scan ได้ โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะสอนการแปลงไฟล์จากกล้องสแกน 3 มิติ, เรียนรู้การจัดการกับจุด Point Cloud และการส่งต่อไฟล์ Point Cloud ไปใช้งานต่อในโปรแกรมออกแบบอื่นๆเช่น Revit, AutoCAD, 3ds Max และ Inventor ด้วยการเรียนที่ให้ผู้เรียนคลิกตาม (Step By Step) เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่ง การแบบฝึกเพิ่มประสบการณ์การใช้โปรแกรม และการประยุกต์ความรู้สำหรับใช้ในการทำงานได้จริง

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

เนื้อหาของหลักสูตร

  • เรียนรู้อินเตอร์เฟสของโปรแกรม Autodesk ReCap
  • การสร้างไฟล์งาน ReCap
  • การจัดการกับ Point Cloud และการส่งออกไฟล์
  • การกำหนด Scan Regions
  • การส่งออกไฟล์ไปยัง Autodesk Inventor
  • การส่งออกไฟล์ไปยัง Autodesk AutoCAD

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials to Solid Modeling หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Recap Pro ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 7,900 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา